Dịch vụ phun côn trùng

phun côn trùng

Về dịch vụ phun côn trùng, dịch vụ phun muỗi kiến gián, dịch vụ phun các loại côn trùng tổng hợp hay một số loại nhất định tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.