Hóa chất

Hóa chất

Chuyên mục về hóa chất diệt trừ mối – mọt – muỗi – ruồi – kiến – gián – bọ chét – chuột và nhiều loại côn trùng hay động vật gây hại khác, các loại hóa chất chuyên dụng, giới thiệu về các loại thuốc đặc trị và thuốc tổng hợp.